Pánské Dámské

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.roub-boty.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu  s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy na obuv

  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.roub-boty.cz jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká akceptací návrhu kupní smlouvy.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Roub-boty, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
  7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Doprava zboží

Vámi objednané zboží, prostřednictvím tohoto internetového obchodu, zasíláme Českou poštou (balík Do ruky) na Vámi zadanou adresu. Dopravné s dobírkovným Českou poštou je 170,- Kč. V případě předplatby účtujeme poštovné ve výši 111,- Kč. Pokud objednávka činí nad 3000,- Kč dopravné neúčtujeme.

Při objednávkách ze zahraničí vždy účtujeme dopravné 300,- Kč.

Na našem internetovém obchodě, má každá položka přiřazen parametr "Dodací lhůta". Zboží, které máme na skladě, je expedováno do 3 - 5 dnů pracovních dnů, zákazník má možnost zboží vyměnit a při první výměně neúčtujeme poštovné (platí pouze pro obuv v plné ceně, tedy neslevněné).

V případě, že u parametru" Dodací lhůta" je uvedeno: "na objednávku", nebo "na dotaz", se po dohodě Vámi, vybrané modely  nechají vyrobit na zakázku u výrobce. Termín dodání je podle vytížení výroby 30 - 45 pracovních dnů od připsání zálohy na náš účet. Záloha je stanovena v min. výši 1000,- Kč . Záloha je nevratná, jelikož na základě její úhrady, je obuv, kterou si zákazník objednal, předána do výroby. V případě, že by byla dodací lhůta delší, budeme Vás kontaktovat (telefinicky, SMS, případně e-mailem). Jelikož Vámi vybraný model(y) budou vyráběny jen pro Vás, upozorňujeme na možné riziko volby nevhodné velikosti obuvi, proto zákazníkům doporučujeme navštívit nás v naší vzorkovně, aby si potřebnou velikost vyzkoušeli, nebo si vybraly model, který je skladem.

Pokud zákazníkovi obuv z jakéhokoli důvodu nepadne, má právo ji do 14 dnů vrátit, či požadovat výměnu nebo vrácení peněz (neplatí pro obuv vyrobenou na zakázku).

Při první výměně obuvi zakoupené v plné ceně, neúčtujeme poštovné. Nevztahuje se na obuv v akci, nebo ve slevě.

V případě vrácení peněz požadujeme, aby zákazník spolu s vrácenou obuví v originálním a nepoškozeném obalu, zaslal paragon a dopis, ve kterém uvede: číslo objednávky, vzor obuvi, velikost obuvi, adresu zákazníka, číslo účtu zákazníka a vlastnoruční podpis. Toto zašle na adresu: Radka Roubová, Karolíny Světlé 1222/7, 674 01 Třebíč

Pokud zboží, nebude vráceno v originálním a nepoškozeném obalu, bude z částky na vrácení odečten poplatek 100,- Kč.

V případě vrácení peněz formou poštovní poukázky bude z vrácené částky odečten poplatek 60,- Kč.

Peníze jsou zákazníkovi vráceny ve lhůtě do 30 dnů.

Pokud chce zákazník vyrobit obuv z vlastního materiálu, účtujeme příplatek 400,- Kč, z důvodu pracnějšího zpracování látky, protože se nejedná o obuvnický materiál.

Podmínky reklamace obuvi

· případná reklamace musí být uplatněna u firmy, u které byla obuv zakoupena, a to bez odkladu, ihned při zjištění závady
· reklamovat lze pouze obuv řádně vyčištěnou, vysušenou a v takovém stavu, kdy posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny
· reklamaci prodeje doloží písemným vyjádřením (reklamačním listem) o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi
· po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká


Záruka na obuv

Záruku možno uplatnit:
· záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popř. technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi)

Záruka se nevztahuje na:
· změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování
· veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebování způsobené obvyklým užíváním (viz. zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst. 2), nesprávného účelového užívání a neodborného zásahu
· mechanicky poškozenou obuv a její části
· opotřebování obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití
· obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoli úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebováním obuvi
· pouštění barvy při zvíšené potivosti nebo provlhnutí usňové obuvi
· na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přirodní useň